Skip to main content

Regulament de participare

Derulare seriviciu de antrenament personal FITTEST

1. Definiții:

Companie, prezenta firmă, societatea = în cadrul prezentului regulament, reprezintă expresii referitoare la persoana juridică, FITTEST WELLNESS SRL, CUI:42687210, ce oferă serviciile de antrenament personal.

Antrenament personal = activitatea de îndrumare în timp real, pe care, o persoană fizică acreditată, numită antrenor personal, o exercită pentru o altă personă fizică, numită client.

Client = Persoana fizică care a achiziționat un serviciu de antrenament personal.

Antrenor personal = Persoana fizică acreditată, desemnată de companie pentru a fi îndrumător pentru clienții companiei, în cadrul serviciilor de antrenament personal.

Primul assessment = reprezintă prima ședință dintre client și antrenor personal, în care se vor stabili numărul de ședințe, datele și orele de întrevedere, obiectivul clientului și alte asemenea detalii necesare în vederea prestării serviciului.

2.Obiect:

Obiectul prezentului regulament, denumit “Termeni condiții: Derulare serviciu de antrenament personal FITTEST”, este reprezentat de prestarea de servicii, sub formă de îndrumare în timp real, privind executarea în mod corespunzător a exercițiilor din cadrul antrenamentelor personalizate stabilite pentru client în funcție de obiectivul acestuia.

3.Modalitatea de deșfășurare a antrenamentelor personale:

Antrenamentele personale se desfășoară în format online, prin utilizarea platforemei GOOGLE MEETS, cu participarea antrenorului personal și a clientului.

4.Numărul de ședințe:

Numărul ședințelor de antrenament personal variază în funcție de dorințele clientului. Clientul va stabili numărul exact al ședințelor de antrenament, de comun acord cu antrenorul personal în urma primului assessment.

5.Durata unei ședințe:

Durata unei ședințe de antrenament personal este de 60 de minute.

6.Desfășurarea ședinței:

Ședința se va desfășura prin intermediul platformei GOOGLE MEETS, la ora stabilită cu camera și microfonul pornite.

7.Drepturile clientului:

a) Clientul are dreptul de determina zilele de antrenament precum și intervalul orar preferat pentru întâlnire, în funcție de disponibilitatea antrenorului personal.

b) Are dreptul de a beneficia de îndrumarea antrenorului personal pe toată durata ședinței de antrenament și de a-i se răspunde la întrebări.

c) Are dreptul de a-și alege numărul de ședințe pe care le consideră necesare sau suficiente pentru obiectivele sale.

d) În cazul în care nu ajunge la ora stabilită pentru întrevedere, are dreptul de a reprograma o ședință pe săptămână.

e) Are dreptul de a-i se comunica în mod clar și pe înțelesul său exercițiile pe care urmează să le execute.

f) Are dreptul de a beneficia de primul assessment în mod gratuit.

8.Obligațiile clientului:

a) Are obligația de a participa la toate ședințele de antrenament, conform programului stabilit cu antrenorul personal, în cadrul primului assessment.

b) Are obligația de a se conecta pe platforma GOOGLE MEETS, la ora stabilită potrivit programei de antrenament, în caz contrar orice întârziere se va deduce din timpul de antrenament, urmând ca ședința respectivă să continue de la momentul conectării până la momentul epuizării conform programei.

c) În situația de la punctul b, dacă întârzierea este mai mare de 10 minute, clientul are obligația de a anunța antrenorul personal astfel încât acesta să știe dacă rămâne în așteptare sau clientul își exercită dreptul de reprogramare, potrivit art. 7 lit. d) din prezentul regulament.

d) Pe parcursul ședinței clientul are obligația de a executa întocmai indicațiile antrenorului personal, în caz contrat antrenorul personal nefiind răspunzător de eventualele accidentări ale clientului.

e) Clientul are obligația de comunica antrenorului personal orice problemă de sănătate cunoscută sau apărută în timpul executării antrenamentelor, în caz contrar antrenorul nefiind răspunzător pentru o eventuală agravare a stării de sănătate a clientului.

f) Clientul, are obligația de a anunța orice modificare apărută în program cu cel puțin două ore înainte de ședința de antrenament, iar în situații excepționale, cel târziu la ora reprogramată.

9.Modalitatea de exercitare a dreptului la reprogramare:

a) Clientul, potrivit art. 7 lit d) din prezentul regulament, are dreptul de a reprograma o ședință de antrenament pe săptămână indiferent de motivele invocate.

b) Dreptul de reprogramare se exercită în mod unitar raportat la unitatea de măsură temporară a unei săptămâni.

c) Dacă nu a fost exercitat într-o săptămână acesta nu poate fi mutat pentru săptămâna următoare.

d) Dreptul la reprogramare poate fi exercitat pentru fiecare ședință în parte până cel târziu la momentul la care aceasta era programată a se termina.

e) În cazul în care clientul nu a exercitat dreptul de reprogramare și nici nu a participat la ședința programată conform calendarului, ședința respectivă va fi considerată ca și onorată.

f) Reprogramarea se va realiza de comun acord în funcție de programul clientului, cât și de disponibilitatea antrenorului personal. 

10.Drepturile antrenorului personal:

a) Dreptul a de stabili împreună cu clientul zilele și orele de antrenament în funcție de programul său.

b) Dreptul de a reprograma ședințele de antrenament în cazul unor situații deosebite și neafectând astfel dreptul clientului la reprogramare.

c) Dreptul de a-i fi respectat programa ședințelor determinate în primul assessment cu clientul.

d) Dreptul e a fi înștiințat despre reprogramare cel târziu până la ora la care era programată a se finaliza ședința.

e) Dreptul de a cunoaște întocmai detaliile despre sănătatea, nivelul de efort și alte asemenea informații legate de client, pentru a-i putea concepe un plan de antrenament specific nevoilor sale.

11.Obligațiile antrenorului personal:

a) Are obligația de a depune toate diligențele astfel încât clientul să atingă obiectivele propuse.

b) Are obligația de a ține cont în conceperea antrenamentelor de toate problemele de sănătate și preferințele indicate de către client.

c) Are obligația de a informa clientul, despre reprogramarea ședințelor, cu cel puțin două ore înainte de ora la care era programată a începe ședința.

d) Are obligația de a se conecta la orele stabilite cu clientul, orice întârzierea fiind compensată cu timp suplimentar în cadrul ședinței, astfel încât durata acesteia să fie de 60 de minute.

c) Are obligația de a răspunde întrebărilor adresate de către client în măsura în care acestea sunt legate de exercițiile executate.

12.Suspendarea abonamentului:

Suspendarea abonamentului poate opera pentru o întreagă săptămână și va opera din ziua în care clientul solicită acest lucru pentru un termen de  7 zile. Abonamentul lunar se va prelungi cu numărul zilelor ce au fost suspendate, implicit cu numărul ședințelor din acel interval de zile.

13.Alte clauze:

a) Respectul e datorat reciproc.

b) În cazul în care persoana dorește anularea abonamentului, aceasta va opera numai pentru viitor și nu va include și ședințele reprogramate, dacă există. Rambursarea banilor se face sub formă de voucher cu care clientul va putea achiziționa produse și servicii din site-ul societății.

c) Prezentul regulament se completează cu dispozițiile de drept civil.

d) Prezentul regulament se completează cu Termenii și condițiile prezentate în site-ul societății. (Vezi)

e) Prezentul regulament se poate modifica cu acordul părților.