Skip to main content

GDPR Servicii

GDPR date necesare în vederea colaborării CLIENT – FITTEST WELLNESS.​

Legea Uniunii Europene referitoare la protecția datelor cu caracter personal, “General Data Protection Regulation” sau “GDPR” a intrat în vigoare pe 25 Mai 2016, dar a început să-și producă efectele de la 25 Mai 2018.

Protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal este importantă pentru noi, prin urmare, acordăm o atenție deosebită protejării vieții private atat a clienților FITTEST WELLNESS SRL, (inclusiv accesoriile acesteia: site: www.fittest.ro, pagina de Facebook, pagina de Instagram) cât și a vizitatorilor care accesează website-ul www.fittest.ro, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (denumit în continuare “GDPR”). 

Vrem să fiți informați și siguri că societatea FITTEST WELLNESS SRL prin prezenta pagină web: www.fittest.ro vă garanteaza că aveți parte de servicii de cel mai înalt standard de siguranță și confidențialitate.

Vă rugăm să acordați o atenție deosebită lecturării următoarei secțiuni privind „Politica Protecția Datelor cu Caracter Personal”.

Informații privitoare la siguranța datelor dumneavoastră personale:

 1. Siguranța datelor dumneavoastră personale este o PRIORITATE pentru noi!
 2. Datele personale pe care le primim de la clienții noștrii, despre aceștia NU SUNT utilizate în vederea stocării acestora!
 3. Datele personale pe care le primim de la clienții noștrii, despre aceștia NU SUNT utilizate în scopul externalizării or comercializării acestora, ele sunt utilizate STRICT la nivel intern al societății.
 4. Datele personale pe care le primim de la clienții noștrii, despre aceștia (înălțime, greutate, probleme medicale, preferințe alimentare, etc.) sunt folosite EXCLUSIV pentru a crea programe personalizate și sunt confidențiale în totalitate!
 5. Datele personale din buletin, respectiv nume, adresa, serie și număr, sunt folosite STRICT pentru facturare și sunt păstrate, prin intermediul facturii înregistrate în contabilitate, doar de către noi și de către firma de contabilitate în condiții de confidențialitate și conform legislației în vigoare.
 6. Înainte de a posta poze *pe site, pe pagina de facebook a societății sau pe instagram* ce relevă transformarea unui client, acesta este ÎNTOTDEAUNA întrebat dacă dorește să-i apară transformarea pe paginile sus menționate, precum și asupra modalității în care această transformare să fie prezentată, respectiv: în mod direct așa cum au fost primite pozele sau sub protecția anonimatului (fața blurată și fără nume).
 7. Detaliile personale despre sănătatea fizică sau psihică sunt considerate date personale „sensibile” în conformitate cu legile aplicabile privind protecția datelor. Vom procesa astfel de date numai dacă v-ați dat consimțământul explicit sau este necesar (de exemplu realizarea programelor personalizate Fittest necesită o bună cunoaștere a stării dumneavoastră de sănătate sau dacă solicitați asistență specială) sau ați făcut public aceste date în mod deliberat.

TEMEIUL ȘI SCOPURILE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 • În scopul încheierii și executării contractelor – Conform art. 6 alin. 1 lit. b) din GDPR, pot fi prelucrate date personale în scopul încheierii sau executării contractului. Pentru a putea să vă oferim serviciile noastre, este nevoie să prelucrăm date cu caracter personal care vă aparțin.
 • În scopul îndeplinirii unor obligații legale – Conform art. 6 alin. 1 lit. c) din GDPR, pot fi prelucrate date personale în scopul îndeplinirii unor obligații legale. Solicităm o serie de date personale, inclusiv, în anumite situații, codul numeric personal, în scopul de a ne îndeplini obligațiile impuse de către autoritățile fiscale în legătură cu facturarea și raportările către autoritățile fiscale.
 • În scop de marketing – Conform art. 6 alin. 1 lit. a) din GDPR, pot fi prelucrate date personale dacă persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice.

PRINCIPII PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR

FITTEST WELLNESS SRL se obligă să respecte principiile de protecție a datelor cu caracter personal (denumite în continuare „Principiile”) prevăzute de GDPR, pentru a se asigura că toate datele sunt:

 1. Prelucrate în mod corect, legal și transparent;
 2. Colectate în scopuri specificate, explicite și legitime;
 3. Adecvate, relevante și limitate în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate;
 4. Corecte și actualizate;
 5. Păstrate într-o formă care nu permite identificarea persoanelor vizate mai mult timp decât este necesar în raport de scopul prelucrării;
 6. Procesate în conformitate cu drepturile persoanei vizate, într-un mod care să asigure o securitate adecvată a prelucrării, astfel încât datele să fie integre, confidențiale și disponibile.

Prin utilizarea paginilor de socializare și site-ului, prin trimiterea datelor despre voi, vă exprimați acordul întocmai!

Același lucru este valabil și pentru FITTEST WELLNESS SRL si site-ul fittest.ro, care, având în vedere situația sa, este legat de obligații diferite, în calitatea sa de procesator și de operator de date.

DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

În conformitate cu GDPR, aveți o serie de drepturi cu privire la datele personale pe care FITTEST WELLNESS le prelucrează:

 1. Dreptul de acces la datele prelucrare – Aveți dreptul de a accesa datele personale pe care le deținem.
 2. Dreptul la rectificarea datelor – Aveți dreptul să cereți ca Datele dumneavoastră să fie rectificate dacă sunt inexacte sau învechite și/sau să le completați dacă acestea sunt incomplete.
 3. Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – În unele cazuri, aveți dreptul de a obține ștergerea sau distrugerea Datelor dumneavoastră. Acesta nu este un drept absolut, deoarece uneori s-ar putea să fim forțați să păstrăm Datele dumneavoastră din motive legale sau juridice.
 4. Dreptul la restricționarea prelucrării – Aveți dreptul să solicitați restricționarea procesării Datelor dumneavoastră. Acest lucru înseamnă că prelucrarea Datelor dumneavoastră este limitată, astfel încât să putem păstra Datele, dar să nu le utilizăm sau să le procesăm. Acest drept se aplică în circumstanțe specifice prevăzute de Regulamentul general privind protecția datelor, și anume:

– exactitatea Datelor este contestată de persoana vizată (adică de dumneavoastră), pentru o perioadă care permite operatorului (adică FITTEST WELLNESS) să verifice corectitudinea Datelor;

– operatorul (de exemplu, FITTEST WELLNESS) nu mai are nevoie de Date pentru prelucrare, dar acestea sunt solicitate de persoana vizată (adică de dumneavoastră) pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legale;

– persoana vizată (adică dumneavoastră) a ridicat obiecții procesării bazată pe motive legitime din partea operatorului (în acest caz FITTEST WELLNESS), în temeiul verificării dacă motivele legitime ale operatorului (FITTEST WELLNESS) depășesc pe cele ale persoanei vizate (adică dumneavoastră).

 1. Dreptul la portabilitatea datelor – Aveți dreptul să mutați, să copiați sau să transferați datele care vă interesează din baza noastră de date într-o alta. Acest lucru se aplică numai datelor pe care le-ați furnizat, atunci când procesarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau pe baza unui contract și este implementată prin mijloace automate.
 2. Dreptul de opoziție – Vă puteți opune în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră atunci când o astfel de prelucrare se bazează pe un interes legitim.
 3. Dreptul de a retrage consimțământul în orice moment – Vă puteți retrage consimțământul în ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră atunci când o astfel de procesare se bazează pe consimțământ. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.
 4. Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă – Aveți dreptul să depuneți o plângere în fața autorității de protecție a datelor din țara dumneavoastră de reședință sau de domiciliu pentru a contesta practicile de protecție a datelor oferite de FITTEST WELLNESS.
 5. Dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră în scopuri de marketing direct – Vă puteți dezabona sau renunța la comunicarea noastră de marketing direct în orice moment.
 6. Dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră de către noi atunci când desfășurăm acțiuni în interes public sau în interesele legitime proprii sau ale unui terț – Vă puteți opune în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră atunci când o astfel de prelucrare se bazează pe un interes legitim.
 7. Dreptul de a dezactiva Cookies– aveți dreptul să dezactivați modulele cookie. Setările din diferitele tipuri de browser de Internet sunt de obicei programate în mod implicit pentru a accepta modulele cookie, dar puteți să le reglați ușor modificând setările browser-ului.

Îţi poţi exercita aceste drepturi, fie individual, fie cumulat, foarte uşor, prin simpla transmitere a unei solicitări prin E-mail, la: gdpr@fittest.ro.

În concluzie ÎŢI GARANTĂM că:

 1. Procesăm datele tale exclusiv pentru livrarea, îmbunătăţirea şi garantarea serviciilor pe care le oferim;
 2. Datele tale sunt stocate în siguranţă într-un mediu securizat;
 3. Datele personale sunt strict confidenţiale şi nu vor fi transmise unor terţi.

Utilizăm datele pe care le colectăm pentru:

– Furnizarea și administrarea serviciilor, inclusiv pentru a afișa conținut personalizat și pentru a facilita comunicarea cu alți utilizatori;

– Facilitarea funcționării tehnice a serviciilor, inclusiv rezolvarea și soluționarea problemelor, asigurarea serviciilor și prevenirea fraudei și abuzurilor;

– Trimiterea mesajelor și informațiilor administrative, notificări despre modificările aduse serviciilor noastre și actualizări ale acordurilor noastre;

– Trimiterea informațiilor și a mesajelor cu privire la progresele înregistrate în beneficii, servicii noi, funcții noi, promoții, mesaje informative (mesaje de la care vă puteţi dezabona în orice moment);

– Solicitarea de feedback şi înţelegerea nevoilor dumneavoastră cu ajutorul furnizorilor de servicii de analiză;

– Identificarea utilizatorilor unici;

– Îmbunătățirea serviciilor noastre și dezvoltarea de noi produse, servicii și funcții;

– Analiza tendințelor și a traficului pe site-uri sau promovarea serviciilor noastre pe site-uri și aplicații;

DEFINITII

Date personale: orice informație sau informații care vă pot identifica direct (de exemplu numele dumneavoastră) sau indirect (de exemplu, prin intermediul datelor pseudonime, cum ar fi un număr de identificare unic).

Într-o enumerare enunțiativă aceasta presupune că datele personale includ lucruri precum adresa, numele și prenumele, sexul, data și locul nașterii, datele din actele de stare civilă, telefon/fax, adresă (domiciliu/reședință), e-mail, profesie, etc.  

Acesta ar putea include și identificatori numerici unici, cum ar fi adresa IP a computerului dumneavoastră sau adresa MAC a dispozitivului dumneavoastră mobil, precum și modulele cookie.

Prelucrare *date personale*: într-o enumerare enunțiativă înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, etc

Operator *date cu caracter personal*: persoana fizică sau juridică, autoritatea publică sau alt organism, care singur sau împreună cu alții, determină scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Procesator *date cu caracter personal*: persoana fizică sau juridică, autoritatea publică sau alt organism care prelucrează date cu caracter personal în numele operatorului.

Protecția datelor asigură faptul că datele persoanelor sunt păstrate în siguranță și utilizate în scopuri clare pe care individul le-a acceptat.

Confidențialitatea datelor se referă la securitatea informatică și la măsurile luate pentru a păstra datele în siguranță în timp ce se află într-o organizație sau în timp ce acestea sunt transferate către o terță parte.