fbpx

Regulament de paricipare

Online Group Class by Fittest

Art.1 Aspecte generale

1) Prezentul regulament explică termenii și condițiile desfășurării claselor de grup organizate de Fittest Wellness SRL;

2) Prezentul regulament explică regulile și conduita de participare, ale persoanelor fizice la clasele menționate la alineatul anterior.

3)ÎNREGISTRAREA oricăror materiale video/audio furnizate de Fittest Wellness SRL este strict INTERZISĂ și se pedesește conform legislației în vigoare!

Art.2 Definiții

Organizator – persoana juridică ce organizează clase online;

Participant – persoana fizică ce participă la clasele online organizate;

Clasă online – ședințe cu diferite teme, desfășurate prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță.

Art.3 Obiectul/Tema claselor online

Tematica claselor online constă în diferite tipuri de antrenament de grup pentru.

Art.4 Modalitatea de înscriere

O persoană fizică se va putea înscrie la una sau mai multe dintre clasele programate de organizator, prin consultarea calendarului claselor online, din pagina de site, urmând a-și achiziționa din aceeasi pagina un bilet de participare pentru clasa/clasele pe care dorește să le urmeze.

Art.5 Plata biletului

1) Dupa inscriere viitorul participant va primi o factura proforma pe adresa de email.

2) Plata biletului se va realiza cu anticipație, prin plată online cu cardul, în mod integral cu suma afișată pe site produsului dorit.

Art.5.1 Restituirea banilor

1) În situația în care după achiziționarea biletului de acces și până la primirea datelor de conectare pe adresa de email, participantul se răzgândește și dorește rambursarea banilor. Acesta se poate adresa cu o cerere scrisă în acest sens la adresa office@fittest.ro urmând ca în cel mult 30 de zile banii să îî fie restituiți.

2) În situația raportată la alineatul 1, dacă participantul a primit detaliile de conectare sau dacă a trecut un termen de 48 de ore de la achiziționarea biletului de participare, acesta nu va mai putea solicita rambursarea banilor.

3) În situația prevăzută la alineatul 2, participantul va putea opta pentru procedura de reprogramare a ședinței, în situația în care nu va putea participa la cea pentru care s-a înscris inițial

 

Art. 6 Dobândirea calității de participant

Este considerat participant la o clasă online, persoana fizică care a parcurs etape de înscriere și care a achiziționat un bilet de participare.

Art.7 Utilizarea biletului

Un bilet poate fi utilizat pentru o singura clasă. Cu toate acestea pentru mai multe clase cumulate se poate achiziționa un abonament.

Art.8 Procedura de conectare și prezența

1) După achiziționarea biletului, acesta va fi transmis pe email alături de informațiile privind conectarea, precum platforma utilizată, link-ul de acces, ora la care trebuie realizată conectarea și parola necesară în vederea conectării.

2) După conectare, înainte de începerea clasei online, un moderator va face prezența pentru a se asigura că personale conectate corespund cu cele din lista de înscriere primită de la organizator.

Art.9 Procedura de reprogramare

1) În caz de neparticipare, din motive bine întemeiate, participantul are dreptul a o singura reprogramare a ședințelor sale.

2) În vederea reprogramării ședințelor participantul are obligația de a transmite în scris la adresa de email office@fittest.ro solicitarea privind reprogramarea ședinței/lor cu indicarea motivelor pentru care nu a putut participa.

3) Solicitarea prevăzută la alineatul 2 se va transmite cel mai târziu la 24 de ore de la momentul la care clasa la care fusese înscris s-a încheiat. Astfel participantul poate trimite solictarea oricând înainte de începerea clasei și nu mai târziu de 24 de ore de la momentul epuizării acesteia.

4) Dacă participantul nu trimite solicitarea în termenul prevăzut la alineatul 3 acesta își pierde dreptul de a obține o reprogramare.

5) Cu toate acestea poate trimite solicitarea și după expirarea termenului cu indicarea motivelor ce l-au împiedicat să respecte termenul, iar în această situație va putea obține o reprogramare doar dacă organizatorul va încuviința.

6) Dreptul la o reprogramare este individul per ședință. Astfel dacă un participant a achiziționat un abonament de 4 clase online, acesta va avea dreptul de a reprograma o singura dată fiecare ședință în parte, neputând reprograma aceeași ședință de două ori.

Art.10 Durata unei clase online

O clasă online durează între 50 și 60 de minute.

Art.11 Numărul de participanți

1) Numărul de participanți este între 3 și 15 persoane per clasă.

2) În anumite situații, dacă organizatorul consideră necesar, acest număr poate varia.

Art.12. Vârsta minimă a participanților

1) Este permisă înscrierea la clasele online, a persoanelor cu vârsta minimă de 18 ani.

2) În momentul în care organizatorul constată că unul dintre participanți nu are vârsta minimă necesară în vederea participării, acesta va putea refuza participarea respectivei persoane, ulterior restituind către aceasta contravaloarea biletului achiziționat.

Art 13. Drepturile participanților

1) Dreptul de a fi respectați

2) Dreptul la transparență, adică de a fi informații în mod constant despre orice modificare apărută în legătura cu clasa pentru care au achiziționat bilet.

3) Dreptul de a participa la clasa pentru care s-au înscris.

Art 14. Obligațiile participanților

1) Au obligația de a se conecta pe platforma indicată de organizator, cu cel puțin 5 minute înainte de ora începerii clasei, în caz contrar organizatorul nefiind răspunzător de informațiile pe care participantul le-a pierdut din cauza întârzierii sale.

2) Conectarea la clasa online se va realiza cu microfonul oprit, iar camera video va rămâne la latitudinea participanților dacă o vor deschide sau nu.

3) Au obligația de a nu perturba desfășurarea claselor în niciun mod, în caz contrar putând fi înlăturați de către un moderator, neavând dreptul de a-și reprograma ședința.

4) De a participa la clasa online pentru care s-au înscris, neputând participa la o altă clasă în baza aceluiași bilet. Cu toate acestea în temeiul unei cereri scrise și în limita locurilor disponibile, organizatorul poate aproba schimbarea claselor între ele.

5) De a-și asigura un echipament corespunzător în vederea participării la clasele online. Spre exemplu dacă în descrierea claselor se va specifica necesitatea unor benzi elastice, rămâne la latitudinea participantului dacă și le va procura sau nu, însă organizatorul nu va răspunde dacă participantul decide să participe la clase fără echipament.

6) Participantul este dator să se asigure că dispune de o conexiune stabilă la internet, organizatorul nefiind răspunzător în situația în care participantul nu ar putea participa în mod corespunzător la clasa online. Cu toate acestea în anumite situații, potrivit proceduri prevăzute la alineatul 8 din prezentul regulament, participantul va putea reprograma ședința.

7) Obligația de a avea o conduită corespunzătoare și a avea un limbaj decent.

8) Obligația de a nu înregistra prin nicio modalitate desfășurarea claselor online.

9) De a nu distribuii în niciun fel link-ul pe care îl primește în vederea conectării la clasele online.

 Art 15. Drepturile organizatorului

1) Dreptul de a stabili programarea ședințelor conform calendarului stabilit de acesta.

2) Dreptul de a restricționa participarea la clasele online a anumitor persoane, pentru motive bine întemeiate, precum: atitudine necorespunzătoare, probleme grave de sănătate ale participantului etc.

3) Dreptul de a modifică în situații excepționale programa claselor online, iar în această situație participantul fiind anunțat într-un timp rezonabil, cât mai rapid, despre această modificare și despre posibilitatea acestuia de a-și reprograma ședința la o dată ulterioară, în cazul în care nu va putea participa la noua ședință stabilită de organizator, urmând procedura de la art. 8.

Art 16. Obligațiile organizatorului

1) De a asigura participarea la clasele online, a tuturor persoanelor ce s-au înscris pentru acestea.

2) De a depune toate diligențele pentru ca orele online să se desfășoare cu profesionalism și să fie lipsite de orice perturbări interne sau externe.

3) De a reprograma clasele online, care din motive tehnice nu au mai avut loc, permițând participarea  gratuită a tuturor persoanelor înscrise la clasele respective.

4)De a înștiința într-un timp rezonabil fiecare participant, despre modificările aduse calendarului claselor, precum și despre data când au fost reprogramate.

5)De a pune la dispoziția persoanelor fizice a tuturor detaliilor necesare în vederea înscrierii la clasele online, precum data, platforma, costul, durata, echipamentul necesar și alte asemenea elemente.

Art 17. Alte reguli de participare

1) Înscrierea la clasele online se va realiza în limita locurilor disponibile;

2) Participanți își asumă participarea la clasele online, organizatorul nefiind răspunzător în cazul în care unul dintre participanți a decis să participe deși se cunoștea cu probleme medicale;

3) Organizatorul nu va fi răspunzător dacă un participant nu s-a conectat la clasa online și nici nu a transmis o solicitare de reprograme în termenul prevăzut, în acest caz raportul contractul considerându-se încheiat;

4) Clasele online se vor derula sub coordonarea unui antrenor personal acreditat, însă fiind clase online de grup acesta nu va monitoriza și nu va corecta fiecare persoană în parte deoarece acest lucru este imposibil întrucât ar îngreuna derularea clasei pentru ceilalți participanți. Astfel fiecare participant va lucra în ritmul său și își asumă o respectare cât mai amănunțită a instrucțiunilor oferite de antrenor pe toată durata ședințelor.

5) Este permisă participarea a două persoane din fața aceluiași ecran.

Abonează-te si află informații utile despre fitness și nutriție

Acest site utilizează cookie-uri pentru a vă îmbunătăți experiența. Vă rugam să vă exprimați acceptul cu folosirea acestora, deasemenea puteți renunța oricând. Citește mai mult.